Izvestiya of Saratov University.

Chemistry. Biology. Ecology

ISSN 1816-9775 (Print)
ISSN 2541-8971 (Online)


Full text:
(downloads: 164)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
582.675.1

Vitality Structure and Ontogenetic Strategy of DeLPHINIUM litwinowii (Ranunculaceae)

Autors: 
Bogoslov Artem Valerievich, Saratov State University
Kashin Alexandr Stepanovich, Saratov State University
Shilova Irina Vasilievna, УНЦ «Ботанический сад» Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
Kritskaya Tatiana Alexeevna, Saratov State University
Parhomenko Alena Sergeevna, Saratov State University
Grebenyuk Lyudmila Vladimirovna, Saratov State University
Abstract: 

The article presents the results of a study of the vitality structure of four Delphinium litwinowii Sambuk coenopopulations from the Penza, Tambov and Voronezh regions in the period from 2017 to 2018. The most northern coenopopulation from Penza region in 2017 showed the strongest vitality, while the weakest was the Voronezh’ coenopopula- tion, located to the south, near the village of Vladimirovka. Most of the coenopopulations over the observation period are rated as prosperous; coenopopulation from the vicinity of the village of Vladimirovka is de- fined as depressive. The index of dimensional plasticity of D. litwinowii is rather low – 1,42. In D.litwinowii, with an increase of stress, there is first a weakening, and then an increase in interdependence in the development of plant structures – in other words, there is an alternation of the stress and protective component in the ontogenetic strategy.

Reference: 
 1. Zaugol’nova L. B., Zhukova L. A., Komarov A. S. Cenopo- pulyacii rasteniy (ocherki populyacionnoy biologii) [Plant cenopopulations (population biology essays)]. Moscow, Nauka Publ., 1988, 184 p. (in Russian).
 2. Zlobin Yu. A. Principy i metody izucheniya cenoticheskikh populyaciy rasteniy [Principles and methods of studying coenotic plant populations]. Kazan, Izd-vo Kazan. un-ta, 1989, 146 p. (in Russian).
 3. Agafonov V. A. Rody Vincetoxicum Wolf i Delphinium L. vo flore Central’nogo Chernozem’ya [Genera Vincetoxi- cum Wolf and Delphinium L. in the flora of the Central Chernozemie]. Sostoyanie i problemy ekosistem sred- nerusskoy lesostepi: Tr. Biol. ucheb.-nauch. centra VGU «Venevitinovo» [Proceedings of the biological educational and scientific center “Venevitinovo” Voronezh State Uni- versity]. Voronezh, 2005, iss. 19, pp. 137–140 (in Russian).
 4. Agafonov V. A. Stepnye, kal’cefil’nye, psammofil’nye i galofil’nye ekologo-floristicheskie kompleksy basseyna Srednego Dona: ikh proiskhozhdenie i ohrana [Steppe, calcephilic, psammophilic and halophilic eco-floristic complexes of the Middle Don basin: their origin and protection]. Voronezh, Voronezh State University, 2006, 250 p. (in Russian).
 5. Tzvelev N. N. O nekotorykh rodakh semeystva lyutikovykh (Ranunculaceae) v Vostochnoy Evrope [On some genera of the family Ranunculaceae in Eastern Europe]. Botanicheskiy Zhurnal, 1996, vol. 81, no. 12, pp. 112–122 (in Russian).
 6. Tzvelev N. N. Rod 10. Zhivokost’ – Delphinium L. [Larks- pur – Delphinium L]. Flora Vostochnoy Evropy. T. 10 [Flora of Eastern Europe]. Ed. by N. N. Tzvelev. St. Petersburg, Mir i sem’ya Publ.; Izd-vo SPHFA, 2001, vol. 10 pp. 66–74 (in Russian).
 7. Agafonov V. A. Zhivokost’ Litvinova Delphinium litwinowii Sambuk [Larkspur Litwinowa Delphinium litwinowii Sam- buk]. Krasnaya kniga Voronezhskoy oblasti. T. 1. Rasteniya. Lishayniki. Griby: v 2 t. [The Red Book of the Voronezh region: in 2 vols. Vol. 1. Plants. Lichens. Mushrooms]. Sci. ed. V. A. Agafonov. Voronezh, MODEK, 2011, pp. 171–172 (in Russian).
 8. Chistyakova A. A. Zhivokost’ klinovidnaya Delphinium cuneatum Stev. ex DC. [Larkspur wedge-shaped Delphin- ium cuneatum Stev. ex DC.]. Krasnaya kniga Penzenskoy oblasti. T. 1. Rasteniya i griby. Nauch. red. A. I. Ivanov [The Red Book of the Penza region. Vol. 1. Plants and mushrooms. Sci. ed. A. I. Ivanov]. Penza, Penzenskaya Pravda Publ., 2002. p. 186. (in Russian).
 9. Usova G. S. Zhivokost’ klinovidnaya Delphinium cu- neatum Stev. ex DC [Larkspur wedge-shaped Delphinium cuneatum Stev. ex DC]. Krasnaya kniga Tambovskoy oblasti: Rasteniya, lishayniki, griby [The Red Book of the Tambov region: Plants, lichens, mushrooms]. Usova G. S., Agafonov V. A. [et. al.]. Tambov, ITs Tambovpoli- grafizdat, 2002, p. 135 (in Russian).
 10. Fedorov N. I. Rod Delphinium L. na Yuzhnom Urale: ekologiya, populyacionnaya struktura i biohimicheskie osobennosti [The genus Delphinium L. in the Southern Urals: ecology, population structure and biochemical features]. Ufa, Gilem Publ., 2003. 149 p. (in Russian).
 11. Zlobin Yu. A. Populyacionnaya ekologiya rasteniy: sovre- mennoe sostoyanie, tochki rosta [Population ecology of plants: current state, points of growth]. Sumy, Universitet- skaya kniga Publ., 2009. 263 p. (in Russian).
 12. Lakin G. F. Biometriya [Biometrics]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1990. 352 p. (in Russian).
 13. Hammer O., Harper D. A. T., Ryan P. D. PAST: Palaeonto- logical Statistics software package for education and data analysis. Palaeontological Electronica, 2001, vol. 4, pp. 1–9.
 14. Novakovsky A. B. A review of the modern programs for the geobotanical analysis. Vegetation of Russia, 2006, no. 9, pp. 86–96 (in Russian).
 15. Zaugol’nova L. B., Braslavskaya T. Yu. Metodicheskie podhody k ekologicheskoy otsenke lesnogo pokrova v basseyne maloy reki [Methodical approaches to the en- vironmental assessment of forest cover in the basin of a small river]. Moscow, KMK Scientific Press Ltd., 2010. 383 p. (in Russian).
 16. Parhomenko V. M., Kashin A. S. Sostoyanie cenopop- ulyatsiy Hypericum perforatum L. v Saratovskoy oblasti: izmenchivost’ morfometricheskikh priznakov i strategiya vyzhivaniya [The state of coenopopulations of Hypericum perforatum L. In the Saratov region: variability of morpho- metric characteristics and survival strategy]. Rastitel'nye resursy, 2011, vol. 47, no. 4, pp. 1–18 (in Russian).
 17. Rostova N. S. Korrelyatsii: struktura i izmenchivost’ [Cor- relations: structure and variability]. St. Petersburg, Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2002. 308 p. (in Russian).
 18. Mamaev S. A., Chujko N. M. Individual’naya izmenchivost’ priznakov list’ev u dikorastushchih vidov kostyaniki [The individual variability of the characteristics of the leaves of wild species of stone bramble]. In: Individual’naya ekologo- geograficheskaya izmenchivost’ rasteniy [Individual eco- logical and geographical variability of plants]. Sverdlovsk, UrNC AN SSSR, 1975, pp. 114–118 (in Russian).
 19. Ishbirdin A. R., Ishmuratova M. M., Zhirnova T. V. Strate- gii zhizni cenopopulyacii Cephalanthera rubra (L.) Rich. na territorii Bashkirskogo gosudarstvennogo zapovednika [Life strategies of coenopopulation Cephalanthera rubra (L.) Rich. on the territory of the Bashkir State Reserve]. Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod. Ser. Biology, 2005, vol. 1, pp. 85–98 (in Russian).
 20. Ishbirdin A. R., Ishmuratova M. M. Adaptivnyy mor- fogenez i ekologo-cenoticheskie strategii vyzhivaniya travyanistykh rasteniy [Adaptive morphogenesis and ecological-cenotic strategies for the survival of herbaceous plants]. Metody populyacionnoy biologii: sb. materialov VII Vseros. populyatsionnogo seminara (Syktyvkar, 16–21 fevralya 2004 g.) [Methods of population biology. Col- lection of materials of the VII All-Russian population workshop (Syktyvkar, February 16–21, 2004)]. Syktyvkar, 2004, part 2, pp. 113–120 (in Russian).