Izvestiya of Saratov University.

Chemistry. Biology. Ecology

ISSN 1816-9775 (Print)
ISSN 2541-8971 (Online)


Full text:
(downloads: 87)
Language: 
Russian
Heading: 
Article type: 
Article
UDC: 
581.524.1(581.524.442)(581.526.53)

Ecological Characteristic of Feather Grass Habitat (Stipa pennata L.) in Various Parts of the Range

Autors: 
Polianskaya Tatjana A., National Park «Mari Chodra»
Suleymanova Guzyalya F., Saratov State University
Abstract: 

The article gives an analysis of the ecological diversity of Stipa pennata cenopopulations in different parts of the range using D. N. Tsiganov’s amplitude ecological scales (1983) for 10 environmental parameters. Communities with S. pennata in the center of the range in the northeast of the Saratov right bank in the "Khvalynsky" National Park and at the northern border of the range in the eastern part of the Russian plain in the «Mari Chodra» National Park are considered. The scale is expanded according to the indicators of variability of humidification (Fh) from 4.00 to 8.00 (according to Tsyganov 5–7). Ecological indicators of habitats differ in different parts of the range and in different years. The range of realized ecological valence (REV) according to climatic parameters in the NP "Khvalynsky" is wider than that at the border of the range in the NP "Mariy Chodra". On the scale of soil fertility with nitrogen and the variability of hydration, the most complete ecological capabilities of the S. pennata are realized outside the main distribution area on the territory of the "Mari Chodra" NP. Wide ranges of REV factors are typical for the "Mari Chodra" NP in 2017, and for the NP "Khvalynsky" in 2013.

Reference: 

1. Gorin V., Boldyrev V. Rasshirenie shkal L. G. Ramenskogo. Dopolnenie shkal dannymi po ekologii vidov fl ory Saratovskoj oblasti [Expansion of the L.G. Ramensky scales. Addition of scales with data on the ecology of fl ora species of the Saratov region]. Saarbruchen, LAP LAMBERT, 2013. 62 p. (in Russian).

2. Ulanova N. G., Zhmylev P. Yu. Ekologo-cenoticheskij analiz rastitel’nyh soobshchestv [Ecological and coenotic analysis of plant communities. Education quidance]. Moscow, MAKS Press Publ., 2014. 80 p. (in Russian).

3. Krasnaya kniga Rossijskoj Federacii (rasteniya i griby) [Red data Book of the Russian Federation (plants and mushrooms)]. Moscow, T-vo nauch. izd. KMK, 2008. 855 p. (in Russian).

4. Nosova L. M. Floro-geografi cheskij analiz severnoj stepi evropejskoj chasti SSSR [Floro-geographical analysis of the northern steppes of the European part of the USSR]. Moscow, Nauka Publ.,1973. 187 p. (in Russian).

5. Krasnaya kniga Saratovskoj oblasti : Griby. Lishajniki. Rasteniya. Zhivotnye [Red data Book of the Saratov region: Mushrooms. Lichens. Plants. Animals]. Saratov, Publishing House of the Chamber of Commerce and Industry of the Saratov Region, 2006. 528 p. (in Russian).

6. Tsyganov D. N. Fitoindikaciya ekologicheskih rezhimov v podzone hvojno-shirokolistvennyh lesov [Phytoindication of ecological regimes in the subzone of coniferousdeciduous forests]. Moscow, Nauka Publ., 1983. 198 p. (in Russian).

7. Boldyrev V. A., Stepanov M. V., Arkhipova E. A. Nacional’nyj park “Hvalynskij” [National Park “Khvalynsky” ]. In: Pochvy zapovednikov i nacional’nyh parkov Rossijskoj Federacii [Soils of reserves and national parks of the Russian Federation]. Moscow, NIA-Priroda – Infosfera Foundation, 2012, pp. 251–253 (in Russian).

8. Grishin P. N., Kravchenko V. V., Boldyrev V. A. Pochvy Saratovskoj oblasti, ih proiskhozhdenie, sostav i agrohimicheskie svojstva : ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenij, obuchayushchihsya po napravleniyu “Agrohimiya i agropochvovedenie” [Soils of the Saratov region, their origin, composition and agrochemical properties]. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 2011. 176 p. (in Russian).

9. Makarov V. Z., Chumachenko A. N., Savinov V. A., Danilov V. A. Nacional’nyj park “Hvalynskij”: landshaftnaya harakteristika i geografi cheskaya informacionnaya sistema [Khvalynsky National Park: Landscape Characteristics and Geographical Information System]. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 2006. 146 p. (in Russian).

10. Uchebno-kraevedcheskij atlas Saratovskoj oblasti [Educational Atlas of the Saratov Region]. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 2013. 144 p. (in Russian).

11. Tarasov A. O. Osnovnye geografi cheskie zakonomernosti rastitel’nogo pokrova Saratovskoj oblasti [Basic geographical patterns of vegetation of the Saratov region]. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 1977. 24 p. (in Russian).

12. Malycheva G. S. Malakhovsky P. D. Taksonomicheskij analiz peristokovyl’noj formacii nacional’nogo parka “Hvalynskij” [Taxonomic analysis of the stipeta pennatae formation in the National Park “Khvalynsky”]. Fitoraznoobrazie Vostochnoj Evropy [Phytodiversity of Eastern Europe], 2015, vol. 9, no. 3, pp. 165–184 (in Russian).

13. Ipatov V. S., Kirikova L. V. Fitocenologiya [Phytocenology]. St. Petersburg, Izd-vo St. Petersburg un-ta, 1997. 316 p (in Russian).

14. Grokhlina T. I., Khanina L. G. Avtomatizaciya obrabotki geobotanicheskih opisanij po ekologicheskim shkalam [Automation of the processing for of geobotanical descriptions on ecological scales]. Principy i sposoby sohraneniya bioraznoobraziya : sb. materialov II Vseros. nauch. konf. [Principles and Methods of Biodiversity Conservation: Collection of Materials of the II All-Russian Scientifi c Conference]. Yoshkar-Ola, MarSU, 2006, pp. 87–89 (in Russian).

15. Dorogova Yu. A., Zhukova L. A., Turmukhametova N. V., Gavrilova M. N., Polyanskaya T. A. Ekologicheskie shka ly i metody analiza ekologicheskogo raznoobraziya ras tenij [Ecological scales and methods for analyzing the ecological diversity of plants]. Yoshkar-Ola, MarSU, 2010. 368 p. (in Russian).

16. Zhukova L. A. Ocenka ekologicheskoj valentnosti osnovnykh ekologo-cenoticheskikh grupp: podhody i metody [Evaluation of the ecological valence of the basic ecological-cenotic groups: approaches and methods]. In: Vostochnoevropejskie lesa: istoriya v golocene i sovremennost’. Kn. 1. [Eastern European forests: history in the Holocene and modernity]. Moscow, Nauka Publ., 2004, vol. 1, pp. 256–259 (in Russian).

17. Zhukova L. A., Turmukhametova N. V., Akshentsev E. V. Ekologicheskaya harakteristika nekotoryh vidov rastenij [Ecological characteristics of some plant species]. In: Ontogeneticheskij atlas rastenij. T. 7 [Ontogenetic Atlas of Plants]. Yoshkar-Ola, MarSU, 2007, vol. 7, pp. 318–331 (in Russian).

18. Mayevsky P. F. Flora srednej polosy evropejskoj chasti Rossii [Midland fl ora of the European part of Russia]. Moscow, T-vo nauch. izd. KMK, 2006. 600 p. (in Russian).

19. Yelenevsky A. G., Bulany Yu. I., Radygina V. I. Opredelitel’ sosudistyh rastenij Saratovskoj oblasti [The determinant of vascular plants in the Saratov region]. Saratov, IP Bazhenov, 2009. 248 p. (in Russian).

20. Czerepanov S. K. Vascular plants of Russia and adjacent states (former USSR). Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 516 p.

21. Polyanskaya T. A., Suleymanova G. F. Ekologicheskie osobennosti mestoobitanij kovylya peristogo (Stipa pennata L.) v raznykh chastyakh areala [Ecological features of the habitat of feather grass (Stipa pennata L.) in different parts of the range]. Problemy populyacionnoj biologii: materialy XII Vseros. populyacionnogo seminara pamyati Nikolaya Vasil’evicha Glotova (1939–2016) [Problems of population biology: materials of the XII All-Russian population seminar in memory of Nikolai Vasilievich Glotov (1939–2016)]. Yoshkar-Ola, OOO IPF "String", 2017, pp. 173–175 (in Russian).