Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9775 (Print)
ISSN 2541-8971 (Online)


Arsenov Yakov E.

Arsenov Yakov E.'s picture
Lastname: 
Arsenov
First name: 
Yakov
Middle name: 
E.
Sex: 
Male
Country: 
Russia
Additional information: 
bos_sg@mail.ru

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Baktasheva N. M., Boskhamdzhieva S. G., Arsenov Y. E. Analysis of Vegetation Beams Northern Hills Ergeninskoy within the Republic of Kalmykia