Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1816-9775 (Print)
ISSN 2541-8971 (Online)


Lychagov Vladislav Valerevich

Lychagov Vladislav Valerevich's picture
Lastname: 
Lychagov
First name: 
Vladislav
Middle name: 
Valerevich
Sex: 
Male
Degree: 
Candidate of Sciences
Position: 
glushkovskaya@mail.ru.
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да