Saratov

MuldagalievaNadezhda S.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia Nadya1818@yandex.ru

NikelshpargMatvey I. МАОУ «Гимназия № 3», Саратовmatveynikel@yandex.ru

ZubovaKsenia V. Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia zubovaksushechka@mail.ru

TorgashovaAnna S. Saratov State Medical University, 112, Bolshaya Kazachya Str., Saratov, 410010, Russiagekon_toki@mail.ru

ShulginaTatianaA. Saratov State Medical University, 112, Bolshaya Kazachya Str., Saratov, 410010, Russiatshylgina2012@yandex.ru

BorisovaSvetlana V. Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia Svetlana.Boris0va@yandex.ru

GvozdevGerman A. Saratov State Polytechnical University named after Gagarin Yu. A., 410054, Saratov, Polytechnical str., 77ger7709@yandex.ru

KlimovaMariaM.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia mari-1997@mail.ru

MamedovаAyselT.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia mamedovaysel95@gmail.com

EsmaSharif Ali Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia esmtshareef@yahoo.co.uk

Pages