Saratov

SkaptsovAlexander A. Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia skaptsov@yandex.ru

GudovaYuliya D. Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia ul1iagud@mail.ru

Nazimova AnastasiaA.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia sazh@list.ru

ShakinaTatiana N.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia shakinatn@rambler.ru

BoldyrevVladimir A. Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia arhipovaea@mail.ru

ReshetnikovaTatiana B.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia kashinas2@yandex.ru

Godyashcheva YuliaS.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia yugodyashcheva@yandex.ru

AgishevRinat G.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia rtb-55@mail.ru

Larionov KirillO.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia katerina9102@mail.ru

Belyaeva EkaterinaS.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia katerina9102@mail.ru

Pages