Russia

KukhtenkovaElizavetaA.Ryazan State Medical University academician I. P. Pavlov, 9, Visokovoltnaya St., Ryazan, 390026, Russiakuhta1199@gmail.com

KyarimovIbrahimA.Ryazan State Medical University academician I. P. Pavlov, 9, Visokovoltnaya St., Ryazan, 390026, Russiaibragim555551@yandex.ru

DavydovVictorV.Ryazan State Medical University academician I. P. Pavlov, 9, Visokovoltnaya St., Ryazan, 390026, Russiaelenalaksaeva@mail.ru

LaksaevaElenaA.Ryazan State Medical University academician I. P. Pavlov, 9, Visokovoltnaya St., Ryazan, 390026, Russiaelenalaksaeva@mail.ru

FirstovaVictoriaV.State Rese arch Center for Applied Microbiology and Biotechnology, Obolensk, Serpukhov district, Moscow region, 142279, Russiafirstova@obolensk.org

MokrievichAlexanderN.State Rese arch Center for Applied Microbiology and Biotechnology, Obolensk, Serpukhov district, Moscow region, 142279, Russiamokrievich@obolensk.org

GerasimovVladimirN.State Rese arch Center for Applied Microbiology and Biotechnology, Obolensk, Serpukhov district, Moscow region, 142279, Russiailcvngerasimov@obolensk.org

ShaykhutinovaRimaZ.State Rese arch Center for Applied Microbiology and Biotechnology, Obolensk, Serpukhov district, Moscow region, 142279, Russiashaikhutdinova@yandex.ru

KravchenkoTatyanaB.State Rese arch Center for Applied Microbiology and Biotechnology, Obolensk, Serpukhov district, Moscow region, 142279, Russiakravchenko@obolensk.org

TitarevaGalinaM.State Rese arch Center for Applied Microbiology and Biotechnology, Obolensk, Serpukhov district, Moscow region, 142279, Russiatitarevag@mail.ru

Pages