Russia

KunashevaZaripaKh.West Kazakhstan State University named after M. Utemisov, Dostyk-Druzhby Avenue 162, Uralsk 090000, Kazakhstankunasheva@mail.ru

YerzhanovaNurgulS.Saratov State University , 83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia nurgul.yerzhanova@mail.ru

AndreevaYanaA.Samara State Technical University, 443100, Samara Molodogvardeyskaya street, building №244andreevayaa2505@gmail.com

NikitinaAlinaS.Samara State Technical University, 443100, Samara Molodogvardeyskaya street, building №244nikitina.ke@yandex.ru

LavrentevaOlgaV.Samara State Technical University, 443100, Samara Molodogvardeyskaya street, building №244olavolga1965@gmail.com

UmarovMuratA.Institute for Radiation Safety and Ecology of the National Nuclear Center, Republic of Kazakhstan, East Kazakhstan region, Kurchatov, 071100, Beibit atom 2umarov@nnc.kz

NurgaysinovaNazgulK.Institute for Radiation Safety and Ecology of the National Nuclear Center, Republic of Kazakhstan, East Kazakhstan region, Kurchatov, 071100, Beibit atom 2nazgul.nurgaysinova14@mail.ru

SalmenbayevSayanE.Institute for Radiation Safety and Ecology of the National Nuclear Center, Republic of Kazakhstan, East Kazakhstan region, Kurchatov, 071100, Beibit atom 2 salmenbayev@nnc.kz

BulanovaAndzhelaV.Samara University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russiaav.bul@yandex.ru

ShafigulinRomanV.Samara University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russiashafiro@mail.ru

Pages