Tyumen

PetukhovaGalinaА.University of Tyumen, 6 Volodarskogo Street, 625003 Tyumengpetuhova1@mail.ru

KudryavtsevА.А.University of Tyumen, 6 Volodarskogo Street, 625003 Tyumenkudrphys55@mail.ru

KhritokhinNikolayА.University of Tyumen, 6 Volodarskogo Street, 625003 Tyumenkna@utmn.ru

PetukhovА.S.University of Tyumen, 6 Volodarskogo Street, 625003 Tyumenrevo251@mail.ru